English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

 

 

 


 

 

 


 

           Συνδεθείτε μαζί μας        

___


 

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

 

 

 

 Δικαιούχοι του παρόντος βοηθήματος ανεργίας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στους φορείς Ο.Α.Ε..Ε και Ε.Τ.Α.Π. –Μ.Μ.Ε., εφόσον διέκοψαν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους από την 1.1.2012 και μετά, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση, έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους ή τυχόν οφειλές τους  από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγονται και είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης και δεν λαμβάνουν σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής, καθώς επίσης και έχουν καταβάλει  την ειδική εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του  ν. 3986/2011, δηλαδή την από 1.1.2011 εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ

 

Για τη χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας στους δικαιούχους απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή των κάτωθι προϋποθέσεων:

α. Πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος και καταβολή της ειδικής εισφοράς.

Ειδικότερα:

Για ασφαλισμένους που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 01.01.2012 και ήταν ασφαλισμένοι κατά την 01.01.2011:

Απαιτείται η καταβολή εισφοράς στον Ειδικό λογαριασμό Ανεργίας ως εξής:

  • για ένα (1) τουλάχιστον έτος, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά τη 01.01.2012
  • για δύο (2) τουλάχιστον έτη, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 01.01.2013 και
  • για τρία (3) τουλάχιστον έτη, για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από την 01.01.2014 και εφεξής.

Για ασφαλισμένους που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα πριν την 01.01.2011 και επαναδραστηριοποιούνται μετά τη ημερομηνία αυτή,  ισχύουν οι ως άνω ελάχιστες προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος με τη διαφορά ότι ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανέναρξης δραστηριότητας.

β. Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή της τελευταίας διετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 €, και το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή της τελευταίας διετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 €.

 

 

 

 

1. Βεβαiωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, με την οποία πιστοποιείται η διακοπή του επαγγέλματος ή της ιδιότητας, ο χρόνος ασφάλισης και η μη ύπαρξη οφειλής ή ρύθμιση αυτής.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του δικαιούχου, ότι δεν έχει υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και δεν συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε νομικής μορφής ή ένωσης προσώπων. (Χορηγείται από τον ΟΑΕΔ).

3. Εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας διετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης)         του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δυο προηγούμενων της αίτησης ετών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του συγκεκριμένου εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

4. Για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται:

  • Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε.,:«Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» του άρθρου 16 του π.δ. 106/2007 χορηγούμενο από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή.
  • Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα:
  • Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο: Άδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης.
  • Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες: Ειδικό δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτετελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλλινοστήσαντος ή ομογενούς.

5. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας:

  • Για Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.
  • Για πολίτες Κράτους – Μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
  • Για  υπηκόους τρίτων χωρών: Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης).

7. Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι μόνος δικαιούχος, ή πρώτος στην περίπτωση συνδικαιούχου

8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται από τον ασφαλισμένο ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν έχει απολέσει τη ρύθμιση στην οποία έχει υπαχθεί για εξόφληση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών του προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται, δεν λαμβάνει σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ. ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει το φορέα από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος στη περίπτωση διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του. (Χορηγείται από τον ΟΑΕΔ)

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________                              

 

 

           Οικιακό Προσωπικό-Γηροκόμοι-Babysitters 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

                               

    

 

 

         

        Σερβιτόροι-Σερβιτόρες-Προσωπικό Εστίασης

 

 

 

           

 

 

 

  

 

 

 

 

         Καμαριέρες-Προσωπικό για Ξενοδοχεία-Rooms To Let 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                         

           Εργασία-Απασχόληση στο Εξωτερικό                                              

 

 

 

 

 

 _____________________________________________________________________________________________